Suomen muistiasiantuntijat ry:n ETNIMU-toiminta on päättynyt.

 

Toiminnan rahoittajan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) mukaan määräaikainen avustuskohde oli suunniteltu päättyväksi vuonna 2020.

 

ETNIMU-toiminta on kehittynyt käytännön tarpeiden ja kokemusten kasvun myötä. Toiminnassa jaettiin tietoa eri kulttuuriryhmien välisitä erilaisuuksista ja tarpeista muistityössä. Toiminnassa on kehitetty työkaluja ja toimintamalleja sekä jaettu ohjeistusta sekä etniseen vähemmistöön kuuluville ikääntyville että sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille aivoterveyteen ja kulttuurisensitiiviseen muistityöhön liittyen.

 

ETNIMU-toiminnassa on kuluneiden kuuden vuoden aikana kehitetty laajasti erikielisiä materiaaleja tukemaan etniseen vähemmistöön kuuluvia ikääntyviä sekä alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Toiminnan tuotokset ovat saaneet runsaasti kiitosta yhteistyökumppaneilta ja ne on koettu hyödyllisiksi. 

 

ETNIMU-toiminta kiittää yhteistyöstä kaikkia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä, muistitulkkeja ja etniseen vähemmistöön kuuluvia ikääntyviä. Ilman teidän apuanne ja tukeanne emme olisi voineet tätä työtä tehdä.

 

Siiri Jaakson, Nina Pellosniemi, Urve Jaakkola

ETNIMU-toiminta


Kulttuurisensitiivinen muistityö

Täältä löydät tietoa
aivoterveyden
edistämisestä
eri kielillä.

Täältä löydät tietoa
kulttuurisensitiivisestä
muistityöstä.

Sinustako muistitulkki?
Lue lisää
Muistitulkkitoiminnasta.

Julkaisut
Täältä löydät kaikki julkaisut.

Ajankohtaista

ETNIMU-toiminta MEMO -lehdessä
  Moninaisuus ja monikulttuurisuus sekä Suomen ...